W POSZUKIWANIU PIERWSZEGO BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO W ŚREDNIOWIECZNEJ MAŁOPOLSCE W ostatniej ćwierci XV w. przy klasztorach dominikańskich w Niemczech i we Włoszech, a także na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz Kujawach prężnie rozwijał się ruch bractw różańcowych[1]. Można jednak zapytać czy podobna sytuacja…

Tradycja, ustanowienie Bractwa Różańcowego, przypisuje św. Dominikowi, założycielowi Zakonu Braci Kaznodziejów[1]. Miał on z natchnienia samej Matki Bożej stworzyć zarówno nabożeństwo różańcowe, jak i założyć pierwsze Bractwo, które początkowo nazywane było: Braterstwem Maryi, Bractwem Zwiastowania Matki Bolesnej, lub też Bractwem…

Można śmiało powiedzieć, że członkowie bractw różańcowych byli grupą najbardziej prężną i najbardziej widoczną w Kościele japońskim. Wielu z nich ryzykowało życie i życie dla Chrystusa i Maryi oddało, wyznając publicznie swoją wiarę Wielki wpływ na rozwój dzieła misyjnego dominikanów w XVI i XVII wieku miały na…

PARĘ SŁÓW NA TEMAT PREHISTORII RÓŻAŃCA Zwyczaj powtarzania tych samych krótkich formuł znany jest w wielu religiach. Wystarczy sobie przypomnieć nasze liczne litanie, albo chociażby Psalm 136 z jego powtarzającym się refrenem ?Bo Jego łaska na wieki?. Również sznury z…

HISTORIA RÓŻAŃCA Różaniec w pierwszej kolejności oznacza sposób modlitwy, po drugie zaś jest to «narzędzie» do odmawiania tej modlitwy, czyli sznur paciorków odpowiednio podzielonych, na których liczy się wypowiadane formuły. Ta postać różańca, którą znamy dzisiaj nie powstała w jednym…