Różaniec Wieczysty

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO RÓŻAŃCA WIECZYSTEGO (proszę wydrukować, wypełnić i wysłać na powyższy adres) – pobierz formularz.

NIEUSTAJĄCY RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH

Różaniec Wieczysty, zwany także Nieustającym Różańcem za Zmarłych,  zapoczątkowali dwaj dominikanie, o. Petroniusz Martini i o. Tymoteusz Ricci, w 1738 roku. Najstarsze polskie księgi Różańca wieczystego znajdują się w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Są zapisywane od 1738 roku.

Do wspólnoty nieustannie modlących się za zmarłych należą osoby, które podjęły decyzje, aby raz w roku albo raz w miesiącu, w ściśle oznaczonym dniu i o określonej godzinie, za dnia lub w nocy odmawiać trzy dowolnie wybrane części Różańca, czyli piętnaście tajemnic. Jest bardzo ważne, aby intencją tej modlitwy objąć konających, dusze czyścowe, a także  powierzać Maryi nawrócenie grzeszników. W ten sposób członkowie wspólnoty wypełniają zobowiązanie wobec Matki Najświętszej, aby oddawać Jej cześć nieprzerwaną modlitwą różańcową. Wszystkie godziny roku podzielono pomiędzy osoby należące do wspólnoty, tak by o każdej porze gdzieś trwała owa nieustanna modlitwa. Każde zgłoszenie do tej wspólnoty modlitwy za konających i zmarłych jest wpisane do Ksiąg Różańca Wieczystego w Krakowie oraz potwierdzone imiennym dyplomem.

Jeśli chcesz włączyć się w tę nieustannie modlącą się za zmarłych wspólnotę, napisz!

O.O. Dominikanie
ul. Stolarska 12
31-043 Krako?w

lub

O.O. Dominikanie
ul. Freta 10
00-227 Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO RÓŻAŃCA WIECZYSTEGO (proszę wydrukować, wypełnić i wysłać na powyższy adres) – pobierz formularz.

Wypełniony formularz można też wysłać na adres mailowy: [ puzon @ dominikanie. pl ]

Każde zgłoszenie do Różańca Wieczystego za konających i zmarłych wpisywane jest do Ksiąg Różańca Wieczystego w Krakowie i potwierdzone imiennym dyplomem.

Der Ununterbrochener Rosenkranz
The Perpetual Rosary