Teologiczno-strukturalna analiza modlitwy różańcowej

W związku ze średniowiecznymi początkami modlitwy różańcowej istnieje przekonanie, że została ona podarowana św. Dominikowi przez samą Matkę Chrystusa. Oprócz tej nadprzyrodzonej proweniencji Psałterza Maryi, jak zwykła Tradycja określać modlitwę różańcową, można mówić o niej, jako o modlitwie głęboko zreflektowanej…

Kontemplacja różańcowa

KONTEMPLACYJNY CHARAKTER MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ WG ROSARIUM VIRGINIS MARIAE SUGESTIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II DOTYCZĄCE OBRANIA OWOCNEJ METODY RÓŻAŃCOWYCH MEDYTACJI Artykuł składa się z dwóch części: (1) Właściwe rozumienie kontemplacji różańcowej; (2) Praktyczne wskazówki dotyczące obrania owocnej metody różańcowej medytacji. Dodatkowo…

Dominikanie w Krakowie czy w Opatowcu

W POSZUKIWANIU PIERWSZEGO BRACTWA RÓŻAŃCOWEGO W ŚREDNIOWIECZNEJ MAŁOPOLSCE W ostatniej ćwierci XV w. przy klasztorach dominikańskich w Niemczech i we Włoszech, a także na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz Kujawach prężnie rozwijał się ruch bractw różańcowych[1]. Można jednak zapytać czy podobna sytuacja…

Bractwo Różańca Świętego

Tradycja, ustanowienie Bractwa Różańcowego, przypisuje św. Dominikowi, założycielowi Zakonu Braci Kaznodziejów[1]. Miał on z natchnienia samej Matki Bożej stworzyć zarówno nabożeństwo różańcowe, jak i założyć pierwsze Bractwo, które początkowo nazywane było: Braterstwem Maryi, Bractwem Zwiastowania Matki Bolesnej, lub też Bractwem…

Moc Różańca

Można śmiało powiedzieć, że członkowie bractw różańcowych byli grupą najbardziej prężną i najbardziej widoczną w Kościele japońskim. Wielu z nich ryzykowało życie i życie dla Chrystusa i Maryi oddało, wyznając publicznie swoją wiarę Wielki wpływ na rozwój dzieła misyjnego dominikanów w XVI i XVII wieku miały na…

Potęga modlitwy różańcowej

PARĘ SŁÓW NA TEMAT PREHISTORII RÓŻAŃCA Zwyczaj powtarzania tych samych krótkich formuł znany jest w wielu religiach. Wystarczy sobie przypomnieć nasze liczne litanie, albo chociażby Psalm 136 z jego powtarzającym się refrenem ?Bo Jego łaska na wieki?. Również sznury z…