Rozważania różańcowe braci nowicjuszy 2011/2012

Tajemnice Radosne Tajemnice Światła Tajemnice Bolesne  Tajemnice Chwalebne  Rozważania różańcowe braci nowicjuszy 2011/2012

Rozważania różańcowe – Julian Różycki OP

Noszę imię zakonne Julian, ale na chrzcie św. otrzymałem za patrona św. Stanisława Kostkę. Gdy ów święty był już umierający, szeptem o coś prosił. Mistrz nowicjatu o. Faber zapytał go: „Czego pragniesz?” „Dajcie mi różaniec”. „Ale ty już przecież mówić…

Rozważania różańcowe – Jan Góra OP

Tajemnice Radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty) Tajemnice Światła (odmawia się w czwartki) Tajemnice Bolesne (odmawia się we wtorki i piątki) Tajemnice Chwalebne (odmawia się w środy i niedziele) Jan GÓRA OP wrzesień 2012

Rozważania różańcowe – Stanisław Gołąb OP (II)

Tajemnice Radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty) Tajemnice Światła (odmawia się w czwartki) Tajemnice Bolesne (odmawia się we wtorki i piątki) Tajemnice Chwalebne (odmawia się w środy i niedziele) Wykorzystano: M. Basil Pennington OCSO, 20 tajemnic różańca ? Podróż…

Rozważania różańcowe – Stanisław Gołąb OP

Tajemnice Radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty) Tajemnice Światła (odmawia się w czwartki) Tajemnice Bolesne (odmawia się we wtorki i piątki) Tajemnice Chwalebne (odmawia się w środy i niedziele) Wykorzystano: Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii – homilie do…