Tajemnice Światła

Jacek Salij OP

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
2. PAN JEZUS OBJAWIA SIEBIE NA WESELU W KANIE
3. PAN JEZUS GŁOSI KRÓLESTWO BOŻE I WZYWA DO NAWRÓCENIA
4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Stanisław Gołąb OP

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
2. OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
4. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tomasz Alexiewicz OP

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
2. OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
4. PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII