Rozważanie różańcowe – Wawrzyniec Wawro OP

Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

Część pierwsza: Tajemnice Radosne

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
NARODZENIE JEZUSA
OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Część druga: Tajemnice Światła

CHRZEST JEZUSA W JORDANIE
OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR
USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Część trzecia: Tajemnice Bolesne

MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU
BICZOWANIE JEZUSA
CIERNIEM UKORONOWANIE JEZUSA
DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ
UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA

Czwarta część: Tajemnice Chwalebne

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

? Wawrzyniec Wawro OP