Rozważanie różańcowe – Mateusz Dziadowicz OP

Tajemnice Radosne

1. ZWIASTOWANIE
2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
3. NARODZENIE JEZUSA
4. OFIAROWANIE
5. ODNALEZIENIE W ŚWIĄTYNI

Tajemnice Światła

1. CHRZEST W JORDANIE
2. POCZĄTEK ZNAKÓW NA WESELU W KANIE
3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
4. PRZEMIENIENIE
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tajemnice Bolesne

1. MODLITWA W OGRÓJCU
2. BICZOWANIE
3. UKORONOWANIE CIERNIEM
4. DROGA KRZYŻOWA
5. ŚMIERĆ NA KRZYŻU

Tajemnice Chwalebne

1. ZMARTWYCHWSTANIE
2. WNIEBOWSTĄPIENIE
3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
4. WNIEBOWZIĘCIE NMP
5. UKORONOWANIE NMP NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

br. Mateusz Dziadowicz OP