Rozważania różańcowe – Stanisław Przepierski OP

Tajemnice Radosne

I ZWIASTOWANIE
II NAWIEDZENIE
III. NARODZINY W BETLEJEM
IV. OFIAROWANIE
V. ODNALEZIENIE W ŚWIĄTYNI

Tajemnice Światła

I. CHRZEST W JORDANIE
II. KANA
III. GŁOSZENIE KRÓLESTWA
IV. TABOR
V. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tajemnice Bolesne

I. MODLITWA W OGRÓJCU
II. BICZOWANIE
III. CIERNIEM UKORONOWANIE
IV. DROGA KRZYŻOWA
V. ŚMIERĆ NA KRZYŻU

Tajemnice Chwalebne

I. ZMARTWYCHWSTANIE
II. WNIEBOWSTĄPIENIE
III. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
IV. WNIEBOWZIĘCIE
V. UKORONOWANIE

Stanisław Przepierski OP