Rozważania różańcowe – Julian Różycki OP

Noszę imię zakonne Julian, ale na chrzcie św. otrzymałem za patrona św. Stanisława Kostkę. Gdy ów święty był już umierający, szeptem o coś prosił. Mistrz nowicjatu o. Faber zapytał go: „Czego pragniesz?” „Dajcie mi różaniec”. „Ale ty już przecież mówić nie możesz!” „ Mówić go nie mogę, ale mogę o Niej myśleć”. Pragnąłbym tak właśnie umierać jak mój święty patron, trzymając różaniec w ręce, i być pochowanym tylko z różańcem. Ten czas dosyć szybko się zbliża, i dlatego cieszę się, mogąc przekazać wielkiej Rodzinie Różańcowej moje pokorne różańcowe paciorki.

Japonia po okresie prawdziwego wybuchu chrześcijaństwa – między przybyciem św. Franciszka Ksawerego (15 sierpnia 1549) a męczeństwem ostatnich szesnastu dominikańskich chrześcijan (1636) – stała się krajem zamkniętym aż do rewolucji Meidzi (1865). Przez ponad dwieście lat nie było na ziemi japońskiej ani kapłana, ani kościołów, ani ofiary Mszy św. Wydawało się, że chrześcijaństwo zostało w Japonii całkowicie wykorzenione. Płomyk wiary jednak nie zagasł. Ukryci chrześcijanie przechowywali obrazki ze św. Franciszkiem Ksawerym z tajemnicami różańca na owalu. Ten obrazek tajemnic różańca z recytacją podstawowych modlitw chrześcijańskich przekazywał płomyk wiary, nadziei i miłości. W różańcu przetrwało niezniszczalne, wieczne życie, które daje wiara. Różaniec ponadto ma szczególną moc przyprowadzania Japończyków do żywej wiary, do Jezusa. W mojej posłudze misjonarza przekonałem się, że Maryja jakoś wyjątkowo ukochała Japonię. Japończycy, którzy zaufali Matce Bożej, potocznie nazywają Ją Kami no Haha, czyli Matka Boża, albo Seibo Maryja, czyli Święta Matka Maryja.

Tajemnice Radosne

TAJEMNICA PIERWSZA: ZWIASTOWANIE
TAJEMNICA DRUGA: NAWIEDZENIE
TAJEMNICA TRZECIA: NARODZENIE JEZUSA
TAJEMNICA CZWARTA: OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
TAJEMNICA PIĄTA: ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Tajemnice Światła

TAJEMNICA PIERWSZA: CHRZEST JEZUSA W JORDANIE
TAJEMNICA DRUGA: OBJAWIENIE JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ
TAJEMNICA TRZECIA: GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
TAJEMNICA CZWARTA: PRZEMIENIENIE JEZUSA NA GÓRZE TABOR
TAJEMNICA PIĄTA: USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tajemnice Bolesne

TAJEMNICA PIERWSZA: MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU
TAJEMNICA DRUGA: BICZOWANIE JEZUSA
TAJEMNICA TRZECIA: CIERNIEM UKORONOWANIE JEZUSA
TAJEMNICA CZWARTA: DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ
TAJEMNICA PIĄTA: UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA NA KRZYŻU

Tajemnice Chwalebne

TAJEMNICA PIERWSZA: ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA
TAJEMNICA DRUGA: WNIEBOWSTĄPIENIE JEZUSA
TAJEMNICA TRZECIA: ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
TAJEMNICA CZWARTA: WNIEBOWZIĘCIE MATKI BOŻEJ
TAJEMNICA PIĄTA: UKORONOWANIE MATKI BOŻEJ NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Julian RÓŻYCKI OP
misjonarz z Japonii
sierpień 2012