Rozważania różańcowe – Jan Góra OP

Tajemnice Radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty)

1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
3. NARODZENIE PANA JEZUSA
4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
5. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Tajemnice Światła (odmawia się w czwartki)

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ
3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tajemnice Bolesne (odmawia się we wtorki i piątki)

1. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
2. BICZOWANIE PANA JEZUSA
3. CIERNIEM UKORONOWANIE
4. DROGA KRZYŻOWA
5. ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Tajemnice Chwalebne (odmawia się w środy i niedziele)

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA
2. WNIEBOWSTĄPIENIE
3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
4. WNIEBOWZIĘCIE MARYI
5. UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Jan GÓRA OP
wrzesień 2012