Rozważania różańcowe braci nowicjuszy 2011/2012

Tajemnice Radosne

1. ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE
2. NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY
3. NARODZENIE PANA JEZUSA
4. OFIAROWANIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI
5. ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Tajemnice Światła

1. CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE
2. OBJAWIENIE SIEBIE NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ
3. GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA
4. PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR
5. USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tajemnice Bolesne 

1. MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU
2. BICZOWANIE PANA JEZUSA
3. CIERNIEM UKORONOWANIE
4. DROGA KRZYŻOWA
5. ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Tajemnice Chwalebne 

1. ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA
2. WNIEBOWSTĄPIENIE
3. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
4. WNIEBOWZIĘCIE MARYI
5. UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Rozważania różańcowe braci nowicjuszy
2011/2012